Wat is de wettelijke betalingstermijn in Nederland in 2024?

In Nederland gelden er duidelijke regels over wanneer facturen betaald moeten worden. Deze regels, vastgelegd in de wettelijke betalingstermijn, beschermen zowel u als uw klant. In dit blogartikel bespreken we alles wat u moet weten over de wettelijke betalingstermijn in 2024.

Wat is de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn is de termijn waarbinnen een factuur betaald moet worden, tenzij anders is overeengekomen. In Nederland is de wettelijke betalingstermijn 30 dagen. Dit betekent dat uw klant uw factuur uiterlijk 30 dagen na ontvangst moet betalen.

Voor wie geldt de wettelijke betalingstermijn?

De wettelijke betalingstermijn geldt voor alle facturen tussen bedrijven en tussen bedrijven en overheden. Dit betekent dat ook grote ondernemingen zich aan de termijn van 30 dagen moeten houden.

Welke uitzonderingen zijn er op de wettelijke betalingstermijn?

Er zijn een paar uitzonderingen op de wettelijke betalingstermijn:

  • U mag met uw klant een andere betalingstermijn afspreken. Echter, u moet dit wel schriftelijk vastleggen, zoals in de algemene voorwaarden of op de factuur.
  • Voor facturen aan consumenten mag u een kortere betalingstermijn afspreken, zolang deze redelijk is.
  • Bij contante betalingen geldt er geen wettelijke betalingstermijn. De koper moet dan direct bij ontvangst van de dienst of het product betalen.

Wat als uw klant niet op tijd betaalt?

Wanneer uw klant niet binnen de wettelijke betalingstermijn betaalt, heeft u het recht om wettelijke rente te vorderen. De wettelijke rente is een percentage van het factuurbedrag dat uw klant per dag moet betalen over het openstaande bedrag. 

Bereken de incassokosten

Tips om uw betalingstermijnen te bewaken

  • Maak duidelijke afspraken: spreek met uw klant een betalingstermijn af en leg deze schriftelijk vast.
  • Verstuur uw facturen op tijd: hoe sneller u uw facturen verstuurt, hoe eerder uw klant kan betalen.
  • Volg uw debiteuren: houd uw vordering bij en stuur – indien nodig – herinneringen.

Is bij u de wettelijke betalingstermijn overschreden?

Wij kunnen u helpen bij het versturen van een laatste aanmaning. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.