Wat is beslag leggen?

Beslag leggen op

Wat betekent beslag leggen op?

Ze zeggen wel eens “van een kale kip kun je niet plukken” maar is dat wel zo? Als een persoon of bedrijf niet betaalt, wil dat niet zeggen dat er geen geld beschikbaar is. Hij/zij kan de betalingen ook verwaarlozen en er geen tijd aan besteden. Geen goede keuze want als dat het geval is kan er ook beslag worden gelegd op bepaalde zaken. Als er door de rechter vonnis of toestemming toegekend is, dan zal de deurwaarder dit betekenen en de tegenpartij hiervan op de hoogte brengen.

Welke vormen van beslag leggen zijn er?

Er zijn twee vormen van beslaglegging; conservatoir beslag en executoriaal beslag.

Hoe werkt conservatoir beslag?

Conservatoir beslag wordt vaak gelegd voordat een gerechtelijke procedure van start gaat. U dient wel toestemming te hebben van een rechter om dit te doen. De deurwaarder brengt de debiteur hiervan op de hoogte door de toestemming te betekenen. Er kan dan beslag worden gelegd op een bankrekening of bezittingen van de schuldenaar. De debiteur kan het geld wat op de bankrekening staat niet uitgeven aan andere dingen ondanks dat het wel op de rekening staat, het is “bevroren.” Maar hoe lang geldt de beslaglegging? Dit duurt zo lang totdat er een executoriale titel is(executoriaal beslag). Dit beslag kan ook worden opgeheven als beide partijen afspraken kunnen maken over de verkregen zekerheid. Er kan bijvoorbeeld een bedrag worden gestort op een derdenrekening bij advocaat / notaris). Als de eis wordt afgewezen vervalt ook het conservatoir beslag. De gerechtelijke procedure moet wel binnen twee weken worden gestart.

Wat is executoriaal beslag?

Is er vonnis toegekend? Dan kan de deurwaarder beslag leggen op allerlei goederen van de schuldenaar; de auto, woning, bankrekening enz. De goederen hebben een bepaalde waarde en worden verkocht. Op deze manier kunt u dan (deels) uw vordering innen. Ook hier wordt het vonnis betekend door de deurwaarder. De schuldenaar krijgt nog 2 tot 3 dagen de tijd om tot betaling over te gaan.

Waar kan beslag op worden gelegd?

  • Roerende zaken, zoals de inboedel of auto
  • Loonbeslag, hier wordt een deel van het loon afgestaan aan de deurwaarder
  • Bankrekening, geld wat op de rekening staat wordt doorgestort aan de deurwaarder
  • Onroerende zaken, zoals de woning of ander vastgoed
  • Vorderingen van een derde partij waar de debiteur nog geld van krijgt

Wilt u meer weten over beslag leggen? Vraag het ons, wij adviseren u graag.