Waaruit bestaat een goed huurcontract?

Goed huurcontract

Een goed huurcontract opstellen

U heeft een bedrijfspand of woning gekocht om te verhuren, een goede investering voor de toekomst! Nu is het zaak om een huurder te vinden waarvan er wederzijds vertrouwen is om een huurcontract aan te gaan. Een goed huurcontract met algemene voorwaarden is essentieel voor een goede samenwerking op langere termijn.

Waar moet u op letten als een huurder zich meldt?

Ga eerst onderzoek doen naar uw eventuele huurder want het is belangrijk om te weten met wie u zaken doet. Een simpele zoekopdracht via Google kan al veel informatie opleveren. Bij de kamer van koophandel kunt u navraag doen of bel even met de voormalig verhuurder. Met al deze info kunt u overwegen om een gesprek aan te gaan. Stel gerichte vragen en probeer te peilen hoe iemand in elkaar steekt. Is er van beide kanten een goed gevoel na het gesprek maak dan duidelijke afspraken met algemene voorwaarden. Houd tijdens de huurperiode ook contact met de huurder zodat je een persoonlijke band opbouwt.

Wat staat er vermeld in het contract met algemene voorwaarden?

  • Verhuurder
  • Huurder
  • Welk pand of woning
  • Huursom
  • Huisreglement
  • Contractduur
  • Rechten en plichten

Betaling

Wij adviseren ook om 2 á 3 maanden borg vooruit te laten betalen. Let op; borg is geen huur! Met de borg kun je eventuele schades na afloop betalen. Zodra de huurder maandelijks de huur betaald, boek het dan ook af op de periode waar het tot betrekking heeft.

Schriftelijk of mondeling?

In Nederland is het niet verplicht om een huurcontract schriftelijk vast te leggen. Als het contract mondeling wordt toegezegd dan is algemene wetgeving van belang, hierin in staan de rechten en plichten beschreven. Het is natuurlijk niet verstandig om het mondeling overeen te komen want in hoeverre weet u de algemene rechten en plichten voor een huurder/verhuurder?

Nogmaals; maak duidelijke afspraken met algemene voorwaarden. Laat een jurist ook meekijken bij het opstellen van een huurcontract.