Waaruit bestaat een goed huurcontract?

tips-voor-een-goed-huurcontract

Een goed huurcontract opstellen

Heeft u een bedrijfspand of woning gekocht om te verhuren? Een goede investering voor de toekomst! Nu is het zaak om een huurder te vinden waarbij wederzijds vertrouwen aanwezig is, zodat u een huurcontract kunt aangaan dat zorgt voor een goede samenwerking op de langere termijn.

Waar moet u op letten als een huurder zich meldt?

Wanneer een potentiële huurder zich meldt, is het allereerst belangrijk om onderzoek te doen naar deze persoon. Het is essentieel om te weten met wie u zaken doet. Een simpele zoekopdracht via Google kan al veel informatie opleveren. Daarnaast kunt u navraag doen bij de Kamer van Koophandel of contact opnemen met de voormalige verhuurder. Met al deze informatie kunt u overwegen om een gesprek aan te gaan met de potentiële huurder. Stel gerichte vragen en probeer te peilen hoe iemand in elkaar steekt. Als er van beide kanten een goed gevoel is na het gesprek, maak dan duidelijke afspraken met algemene voorwaarden. Houd tijdens de huurperiode ook contact met de huurder zodat u een persoonlijke band opbouwt.

Wat staat er vermeld in het contract met algemene voorwaarden?

  • Verhuurder: Vermeld de (contact)gegevens van de verhuurder
  • Huurder: Vermeld de (contact)gegevens van de huurder
  • Pand of woning: Specificeer duidelijk om welk pand of welke woning het gaat.
  • Huursom: Geef aan welk bedrag de huurder maandelijks verschuldigd is en op welke wijze dit betaald moet worden.
  • Huisreglement: Stel eventuele huisregels op die de huurder moet naleven.
  • Contractduur: Bepaal de periode waarvoor het huurcontract geldig is.
  • Rechten en plichten: Leg de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder vast om misverstanden te voorkomen.

Algemene voorwaarden opstellen?

Betaling

Wij adviseren om de huurder 2 á 3 maanden borg vooruit te laten betalen. Let op; de borg is geen huur! Met de borg kunt u eventuele schades na afloop betalen. Zodra de huurder maandelijks de huur betaalt, boek het dan ook af op de periode waar het betrekking op heeft.

Schriftelijk of mondeling?

In Nederland is het niet verplicht om een huurcontract schriftelijk vast te leggen. Als het contract mondeling wordt toegezegd, zijn de algemene wetgeving, rechten en plichten van toepassing. Het is niet verstandig om mondelinge afspraken te maken, omdat u dan wellicht niet op de hoogte bent van alle algemene rechten en plichten voor een huurder/verhuurder.

Een huurcontract is belangrijk, het beschermt beide partijen en legt een solide basis voor een succesvolle huurperiode. Stel alles zorgvuldig op en schakel indien nodig juridisch advies in om ervoor te zorgen dat het contract rechtsgeldig is voor beide partijen. Met een goed huurcontract kunt u met vertrouwen de toekomst tegemoet zien in uw rol als verhuurder.

Heeft u vragen over een huurcontract of algemene voorwaarden? Wij helpen u graag.