Podcast – aflevering 5 – Het proces

Het proces van De Nederlanden

Hoe verloopt het incassoproces?

Het incassoproces begint met een opdracht van een schuldeiser om een openstaande factuur te vorderen. Hiervoor worden gegevens aangeleverd, zoals facturen en eventuele contracten. Deze gegevens worden vervolgens getoetst op juistheid en of alles correct naar de debiteur is verstuurd. Het hele proces wordt verwerkt in ons collect online systeem, waarna we de debiteur aanschrijven.

WIK brief

Bij het versturen van de benodigde informatie wordt er ook gekeken naar eventuele laatste aanmaningen. Het is namelijk verplicht om een WIK-brief (Wet IncassoKosten) te hebben verstuurd voordat we verdergaan. In deze brief wordt vermeld:

  • Het openstaande bedrag
  • Een termijn van 14 dagen waarbinnen de betaling moet plaatsvinden
  • De kosten die in rekening worden gebracht als er niet binnen die 14 dagen wordt betaald

Deze informatie is uiterst belangrijk bij het vorderen op een particulier. Bij vorderingen op een bedrijf is de termijn echter slechts 5 dagen.

Hoor en wederhoor

Op het moment dat we de debiteur aanschrijven, gaan we uit van de juiste gegevens die we van onze opdrachtgever hebben ontvangen. Het kan echter voorkomen dat de debiteur het niet eens is met de vordering, bijvoorbeeld omdat er andere afspraken zijn gemaakt. In dat geval moet de debiteur dit met ons communiceren en bewijsstukken kunnen tonen. Vervolgens passen we hoor en wederhoor toe om dit te bemiddelen en tot een oplossing te komen. Uiteindelijk volgt er een standpunt waar we mee verdergaan.

Naar de rechter?

Als het niet mogelijk is om tot een minnelijke oplossing te komen, starten we een juridische procedure. In ongeveer 90% van de juridische procedures vindt er een verstekvonnis plaats. Dit betekent dat debiteuren niet reageren bij de rechtbank en dus bij verstek worden veroordeeld. In de overige 10% van de gevallen, waarin de debiteur wel verweer voert, krijgen we een uitgebreider vonnis.

Wil je graag weten hoe wij een incassotraject starten? Een incassoprocedure bestaat uit verschillende fases. In dit artikel lees je het allemaal.

Heeft u vragen?