Podcast – aflevering 5 – Het proces

Hoe verloopt het incassoproces?

Het proces begint bij een opdracht van een schuldeiser om een openstaande factuur te vorderen. Er worden dan gegevens aangeleverd zoals, facturen en eventuele contracten. Deze gegevens moeten we natuurlijk toetsen en of alles op correcte wijze is verstuurd naar de debiteur. Vervolgens verwerken we dit in ons systeem van collect online en gaan we de debiteur aanschrijven.

WIK brief

Bij de nodige informatie wordt er ook gekeken naar de laatste aanmaning(en). Het is verplicht om een WIK-brief(Wet IncassoKosten) te hebben verstuurd. Hierin staat;

  • het openstaande bedrag
  • een termijn van 14 dagen
  • de kosten vermelden als er niet betaalt wordt binnen die 14 dagen

Deze informatie is erg belangrijk voor een vordering op een particulier. Bij vorderingen op een bedrijf is dat termijn maar 5 dagen.

Hoor en wederhoor

Op het moment dat wij aanschrijven gaan we uit van de correcte gegevens van onze opdrachtgever. Maar het kan zijn dat de debiteur het er niet mee eens is omdat er bijv. andere afspraken zijn gemaakt. De debiteur moet dit wel met ons communiceren en bewijsstukken kunnen laten zien. Vervolgens gaan wij hoor en wederhoor toepassen om dit te bemiddelen en tot een oplossing te komen. Uiteindelijk vervolgt er standpunt waar we mee doorgaan.

Naar de rechter?

Dan starten we een Juridische procedure. Bij een groot deel (90%) van de juridische procedures vindt er een verstekvonnis plaats, dat wil zeggen dat debiteuren niet reageren bij de rechtbank, dus worden ze bij verstek veroordeeld. Bij de andere 10%, waar de debiteur wel verweer geeft, krijgen we een uitgebreider vonnis.

Wil je graag weten hoe wij een incassotraject starten? Een incassoprocedure bestaat uit verschillende fases. In dit artikel lees je het allemaal.