• Nederlands
    • Engels
    • Duits

Incassobureau De Nederlanden

In 1915 is ons incassobureau opgericht onder de naam “Fiducia-Incasso’s”, belast met het innen van betwiste vorderingen, zowel binnen het Koninkrijk als daarbuiten, langs minnelijke of gerechtelijke weg…..

In 1939 vond er een overname plaats, waarna de naam Fiducia omgezet is in de commanditaire vennootschap “DE NEDERLANDEN”

Uiteindelijk is op 15 november 1973 Incassobureau De Nederlanden opgericht.

Al 100 jaar een begrip.

Ons team