• Nederlands
  • Engels
  • Duits

Incassoprocedure starten, zo werkt dat

Incassoprocedure

Stappenplan incassoprocedure

Een incassoprocedure begint bij het versturen van de laatste aanmaning. Deze laatste aanmaning geeft de debiteur de mogelijkheid om de openstaande vordering binnen 15 dagen (consument) / 5 dagen (bedrijf) te betalen zonder de rente- en incassokosten. Ook worden de incassokosten vermeld in deze laatste aanmaning zodat debiteur weet welke kosten er worden berekend als er niet binnen de gestelde termijn wordt betaald.

Laatste aanmaning kunt u hier aanvragen

Wat is ingebrekestelling?

Debiteur heeft na diverse aanmaningen de vordering nog niet voldaan. Hij/zij zal in gebreke worden gesteld voor de hoofdsom, rente- en incassokosten.

De rente- en incassokosten worden berekend aan de hand van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden van onze opdrachtgever. Zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing, dan zal de wettelijke rente worden berekend en de incassokosten aan de hand van de kantonrechtersstaffel.

Incasso (minnelijke fase)

In deze fase wordt debiteur aangespoord om tot betaling over te gaan. Indien debiteur de vordering niet betaalt in deze fase, dan is het dossier opgebouwd voor de juridische fase.

 • Debiteur wordt door Incassobureau De Nederlanden in gebreke gesteld
 • Debiteur wordt aangeschreven
 • Debiteur wordt telefonisch benaderd (indien mogelijk)
 • Debiteur ontvangt een laatste sommatie voor dagvaarding

Als er een betalingsregeling wordt getroffen met de debiteur, dan zullen na aftrek van kosten en btw tussentijdse afdrachten worden gemaakt aan onze opdrachtgever.

Hoe werkt de minnelijke fase?

Volmacht (Juridische fase)

Voordat er een juridische procedure wordt opgestart, ontvangt onze opdrachtgever een volmacht. Met het accorderen van de volmacht geeft u Incassobureau De Nederlanden de opdracht om een juridische procedure te starten.

Naast de volmacht zullen wij u verzoeken om het griffierecht vooruit te betalen. Het griffierecht zal u duidelijk worden aangegeven. Deze vooruitbetaling is sinds december 2013 van kracht en ingesteld door de AFM.

Incassobureau De Nederlanden zal op basis van de ontvangen stukken bekijken of een juridische procedure haalbaar is.

 • De Dagvaarding wordt door Incassobureau De Nederlanden opgesteld
 • De Dagvaarding wordt opgestuurd naar de deurwaarder en deze zal de dagvaarding uitbrengen

Incassobureau De Nederlanden ontvangt binnen twee weken van de deurwaarder de datum van de eerste zitting. Dit is de datum waarop de debiteur is opgeroepen te reageren / te verschijnen bij de Rechtbank.

Incassobureau De Nederlanden mag uw zaken tot € 25.000,00 behartigen bij het kantongerecht. Voor huurzaken (!) is het bedrag onbeperkt. Dit betekent dat u GEEN advocaat in de arm hoeft te nemen!

Indien de vordering boven de € 25.000,00 uitkomt, zullen wij de vordering middels onze advocaat aanbrengen bij de Rechtbank.

De juridische fase in stappen uitgelegd

Vonnis

Verstekvonnis: De debiteur heeft niet gereageerd op de uitgebrachte dagvaarding. De rechter zal dan verstekvonnis wijzen.

Vonnis na verweer: De rechter wijst vonnis na een gevoerde procedure. In een juridische procedure kan een debiteur verweer voeren op de ingestelde vordering. De rechter zal bepalen of de procedure schriftelijk, dan wel mondeling zal worden gevoerd.

In een schriftelijke procedure zijn de volgende stukken mogelijk:

Processtuk in te brengen door:

 • Dagvaarding Eisende partij
 • Conclusie van Antwoord Gedaagde partij
 • Conclusie van Repliek Eisende partij
 • Conclusie van Dupliek Gedaagde partij

Als de debiteur een tegeneis/tegenvordering in stelt bij de juridische procedure, dan zijn de volgende processtukken mogelijk:

Processtuk In te brengen door:

 • Dagvaarding Eisende partij
 • Conclusie van Antwoord in Conventie en Eis in reconventie Gedaagde partij
 • Conclusie van Dupliek in Conventie en conclusie van repliek in Reconventie Gedaagde partij
 • Conventie en dupliek in Reconventie Eisende partij

Deurwaarder

De deurwaarder brengt voor Incassobureau De Nederlanden de dagvaarding uit en zij executeert het vonnis.

Naar aanleiding van het verkregen vonnis, wordt de debiteur gemaand tot betaling. Als debiteur niet overgaat tot betaling, zullen ambtelijke handelingen worden verricht door de deurwaarder om betaling af te dwingen.

Ambtelijke handelingen die veel voorkomen zijn:

 • Derden beslag (inkomen, uitkering, toeslagen, debiteuren e.d.)
 • Beslag roerende zaken
 • Beslag Onroerende zaken

Voortgang lopende dossiers bij deurwaarder

Als een dossier in behandeling is bij een deurwaarder, dan ontvangt Incassobureau De Nederlanden elke maand een stand van zaken in dit betreffende dossier.  Als de status wijzigt in een dossier, wordt onze opdrachtgever daarvan maandelijks op de hoogte gesteld.

Wil u uw incasso zonder risico aanmelden?
Meld hem bij ons aan, we gaan achter uw geld aan en verhalen de kosten bij uw debiteur.
Incasseren zonder risico!