Ik heb een dagvaarding ontvangen

Dagvaarding ontvangen

U heeft een dagvaarding ontvangen, dat roept natuurlijk vragen op. Wat is een dagvaarding en wat moet u doen als u er één ontvangt? Als incassobureau maken wij dagvaardingen op. Deze dagvaarding wordt opgestuurd naar de deurwaarder. De deurwaarder levert die vervolgens af bij degene die een vordering open heeft staan. Maar wat als u een dagvaarding ontvangt? Wat moet u dan doen? Het is natuurlijk schrikken als er een deurwaarder op de stoep staat.

Wat is een dagvaarding eigenlijk?

De dagvaarding is een document waar een oproep in staat. Hierin staat de schuldeiser die een conflict of financieel geschil omschrijft. Er staat ook een datum wanneer de schuldenaar moet verschijnen om zich te verantwoorden. De procedure kan verlopen via de rechtbank of de kantonrechter. Dat hangt af van de hoogte van de hoofdsom. Onder de € 25.000 euro verloopt de procedure via de kantonrechter en boven de € 25.000 bij de rechtbank. Uitgezonderd zijn huurvorderingen, die verlopen altijd via de kantonrechter. Een advocaat is niet nodig bij vorderingen onder het bovengenoemde bedrag, maar mag uiteraard wel. Boven de € 25.000 euro is het verplicht om een advocaat in te schakelen.

Dagvaarding_ontvangen_De_Nederlanden

Wat staat er in een dagvaarding?

 • Datum van betekenen
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens deurwaarder 
 • Contactgegevens advocaat (eventueel)
 • Naam en woonplaats schuldeiser
 • Eis en gronden
 • Bewijsstukken
 • Locatie rechtbank/kantonrechter
 • Datum van de zitting

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Een dagvaarding wordt ook betekend, wat is dat?

Betekenen is dat de deurwaarder de brief persoonlijk afgeeft of dat hij/zij deze in de brievenbus doet in een gesloten envelop. U ontvangt dus geen dagvaarding per mail.

Als u een dagvaarding ontvangen heeft, kunt u het volgende doen:

 • U kunt het vonnis afwachten en laten voor wat het is.
 • Als u een betalingsregeling wilt treffen, neem dan contact op met de schuldeiser of deurwaarder.
 • Als de vordering klopt en u het geld heeft om te betalen, doe dit gelijk. Dan voorkomt u de hoge griffiekosten. 
 • Een vierde mogelijkheid is; u bent het helemaal niet eens met wat de schuldeiser eist. Het klopt niet! Dan gaat u verweer voeren.

Hoe moet ik verweer voeren?

Bent u het niet eens met wat er in de dagvaarding staat? Als u verweer wilt voeren kunt u dit schriftelijk of mondeling doen. Wanneer u dat schriftelijk doet hoeft u niet fysiek aanwezig te zijn op de datum van de zitting. Voorwaarde is wel dat u het verweer voor de desbetreffende datum inlevert. 

Zo verloopt een incassoprocedure

Wat als u niet reageert op de dagvaarding

Als u niet komt opdagen of niet reageert op de dagvaarding, wordt er verstekvonnis gewezen. Dat houdt in dat de rechter de eis van de schuldeiser overneemt en u de veroordeelde partij bent. U zult dan veroordeeld worden om de vordering en de kosten te betalen De rechter zal natuurlijk wel bekijken of de vordering terecht is, voordat hij/zij een vonnis wijst. Een verstekvonnis kunt u nog aanvechten door “in verzet te gaan” binnen 4 weken.

Heeft u een dagvaarding gehad en weet u niet wat u moet doen? Bel of mail ons zodat we u kunnen adviseren om een juiste beslissing te maken.