0318 - 584310 info@denederlanden.nl

De Nederlanden

In 1915 is ons incasso bureau opgericht onder de naam "Fiducia-Incasso's", belast met het innen van betwiste vorderingen, zoowel binnen het koninkrijk als daarbuiten, langs minnelijken of gerechtelijken weg.....

In 1939 vond er een overname plaats, waarna de naam Fiducia omgezet is in de commanditaire vennootschap "DE NEDERLANDEN"

Uiteindelijk is op 15 november 1973 De Nederlanden BV opgericht. 
Al 100 jaar een begrip.
De Nederlanden