De laatste aanmaning of WIK brief

Laatste_aanmaning_versturen

Laatste aanmaning of WIK brief versturen

Wat is een aanmaning en wanneer mag u die versturen? Een aanmaning is een laatste verzoek om uw klant op een vriendelijke en duidelijke manier te vragen of hij/zij de openstaande factuur wil betalen. Na de laatste aanmaning kunt u een incassoprocedure starten.

Voorbeeld

Uw klant heeft verschillende keren aangegeven dat hij het geld gaat overmaken maar de betalingstermijn is al lang verstreken. U stuurt een aanmaning omdat hij in verzuim is. Een reactie op het verzoek om binnen 14 dagen te betalen blijft uit. Tijd om actie te ondernemen want het is geld waar u recht op heeft!

Verstuur hier gratis uw laatste aanmaning

Iedere ondernemer krijgt te maken met openstaande facturen en aanmaningen. Hoe u moet reageren op een debiteur die weigert te betalen is echter voor iedereen anders. Het hangt er namelijk vanaf of u producten en/of diensten levert aan particulieren of bedrijven.

Hoe werkt de laatste aanmaning?

Zo werkt de laatste aanmaning.

Wat moet er worden vermeld op de laatste aanmaning

  1. Openstaande vordering
  2. Een betalingstermijn
  3. De incassokosten

Download hier een voorbeeld van een aanmaningsbrief

Wat te doen als een particulier niet betaalt?

Als het gaat om de consument, bent u als ondernemer gebonden aan wettelijke afspraken. Eén daarvan is de verplichting om de debiteur nogmaals aan zijn factuur te herinneren door middel van een laatste aanmaning. Oftewel, een brief waarin u benoemt dat dit zijn laatste
kans is om te betalen. In deze brief moeten ook de hoofdsom, een betalingstermijn van 15 dagen (consument) / 5 dagen (bedrijf) en de bijbehorende incassokosten, worden genoemd. Gebeurt dat niet of zonder de juiste formulering? Dan loopt u het risico dat de  buitengerechtelijke kosten worden afgekeurd of in ieder geval niet worden toegewezen. Om dergelijke situaties te voorkomen heeft Incassobureau De Nederlanden een tool ontwikkeld die op basis van door u ingevulde gegevens een laatste aanmaning opstelt. Zo bent u verzekerd van de juiste formulering en loopt u geen risico.

En als een bedrijf weigert te betalen?

Business-to-business gelden andere regels. Als niet-betalende partij is men al in gebreke op het moment dat de openstaande factuur de afgesproken betalingstermijn heeft overschreden. De laatste aanmaning wordt in dat geval meer gezien als commerciële tool die u kunt
gebruiken om goodwill te tonen en de klant nog één kans te geven om de factuur te betalen. Het geeft je tegelijkertijd gelegenheid om de klant alvast te wijzen op de incassokosten die volgen. Alles staat zwart op wit. Er is dus geen discussie meer mogelijk. U kunt de laatste aanmaning zelf of door ons laten versturen. Laat u deze door Incassobureau De Nederlanden versturen, dan houden wij de termijn voor u in de gaten. Ook pakken wij het dossier automatisch verder op wanneer deze verstrijkt. Of vraag één van onze specialisten om hulp.

Wilt u meer weten?