0318 - 584310 info@denederlanden.nl

Blog

De laatste aanmaning. En nu?
De laatste aanmaning. En nu?

Een debiteur weigert het openstaande bedrag te betalen. Je stuurt een aanmaning met het verzoek om binnen vijf werkdagen te betalen, maar een reactie blijft uit. Wat doe je?

Iedere ondernemer krijgt te maken met openstaande facturen en aanmaningen. Hoe je moet
reageren op een debiteur die weigert te betalen is echter voor iedereen anders. Het hangt er
namelijk vanaf of je producten en/of diensten levert aan particulieren of bedrijven.
 
B2C
Als het gaat om de consument, ben je als ondernemer gebonden aan wettelijke afspraken.
Eén daarvan is de verplichting om de debiteur nogmaals aan zijn factuur te herinneren door
middel van een laatste aanmaning. Oftewel, een brief waarin je benoemt dat dit zijn laatste
kans is om te betalen. In deze brief moeten ook de hoofdsom, een betalingstermijn van 14
dagen en de bijbehorende incassokosten, worden genoemd. Gebeurt dat niet of zonder de
juiste formulering? Dan loop je het risico dat de buitengerechtelijke kosten worden afgekeurd
of in ieder geval niet worden toegewezen.
Om dergelijke situaties te voorkomen heeft De Nederlanden een tool ontwikkeld die op basis
van door jou ingevulde gegevens een laatste aanmaning opstelt. Zo ben je verzekerd van de
juiste formulering en loop je geen risico.
 
B2B
Business-to-business gelden andere regels. Als niet-betalende partij ben je al in gebreke op
het moment dat de openstaande factuur de afgesproken betalingstermijjn heeft overschreden.
De laatste aanmaning wordt in dat geval meer gezien als commerciële tool die je kunt
gebruiken om goodwill te tonen en de klant nog één kans te geven om de factuur te betalen.
Het geeft je tegelijkertijd gelegenheid om de klant alvast te wijzen op de incassokosten die
volgen. Alles staat zwart op wit. Er is dus geen discussie meer mogelijk.
Je kunt de laatste aanmaning zelf of door ons laten versturen. Laat je deze door De
Nederlanden versturen, dan houden wij de termijn voor je in de gaten. Ook pakken wij het
dossier automatisch verder op wanneer deze verstrijkt. Of vraag één van onze specialisten om hulp.
 
 
Tags:
Datum: 01 april 2019