Beslaglegging: incasseren wanneer uw debiteur niet betaalt

Beslaglegging: incasseren wanneer uw debiteur niet betaalt

Heeft u een factuur uitstaan die onbetaald blijft? Als minnelijke incassotrajecten geen resultaat opleveren, kunt u overwegen om beslag te leggen. Beslaglegging is een gerechtelijke maatregel, waarmee u goederen of tegoeden van uw debiteur kunt opeisen om uw vordering te voldoen. In dit blogartikel leggen we uit wat beslaglegging is, hoe het werkt en welke vormen er bestaan.

Wat is beslaglegging?

Beslaglegging is een manier om een openstaande vordering te incasseren. Met beslag legt u beslag op bepaalde goederen of tegoeden van uw debiteur. Dit betekent dat uw debiteur deze goederen of tegoeden (tijdelijk) niet meer mag gebruiken of verkopen. De beslagen goederen of tegoeden worden vervolgens gebruikt om uw vordering te voldoen.

Er zijn twee soorten beslaglegging:

  • Conservatoir beslag: dit beslag – ook wel verhaalbeslag genoemd – kunt u leggen voordat u een vonnis of beschikking van de rechter heeft. U kunt conservatoir beslag laten leggen als u vreest dat uw debiteur zijn of haar vermogen gaat wegsluizen om te voorkomen dat u uw vordering kunt incasseren. De rechter moet het conservatoire beslag wel toewijzen. Er is de laatste jaren wel toenemende kritiek op het beslag in de huidige vorm. Dat is een reden waarom de rechter de laatste jaren strenger is geworden bij de toetsing van verzoeken tot beslagleggen.
  • Executoriaal beslag: dit beslag kunt u leggen nadat u een vonnis of beschikking van de rechter heeft behaald, waarin uw vordering is vastgesteld. De deurwaarder legt het beslag uit en kan de beslagen goederen of tegoeden opeisen en verkopen.

Hoe werkt beslaglegging?

Om beslag te kunnen leggen, heeft u een titel nodig. Dit kan een vonnis of beschikking van de rechter zijn, maar ook een notariële akte of een daad van scheiding en verdeling. Met deze titel kunt u naar een deurwaarder stappen. De deurwaarder voert vervolgens het beslag uit.

De deurwaarder informeert uw debiteur over het beslag en reikt hem of haar een beslagbericht uit. In het beslagbericht staat op welke goederen of tegoeden beslag is gelegd en wat de gevolgen van het beslag zijn. Uw debiteur mag de beslagen goederen of tegoeden niet meer gebruiken of verkopen. Doet hij of zij dit toch, dan kan dit tot een boete leiden. Ook kan de deurwaarder de beslagen goederen of tegoeden in beslag nemen en verkopen. De opbrengst van de verkoop wordt gebruikt om uw vordering te voldoen.

Welke vormen van beslaglegging zijn er?

Er zijn verschillende vormen van beslaglegging mogelijk. De meest gebruikte vormen zijn:

  • Beslag op bankrekeningen: de deurwaarder kan beslag leggen op de bankrekeningen van uw debiteur. Dit betekent dat uw debiteur geen geld meer van zijn of haar bankrekening kan opnemen.
  • Beslag op loon: de deurwaarder kan beslag leggen op het loon van uw debiteur. Dit betekent dat een deel van het loon van uw debiteur direct naar u wordt overgemaakt.
  • Beslag op roerende zaken: de deurwaarder kan beslag leggen op de roerende zaken van uw debiteur, zoals auto’s, meubels en elektronica. De beslagen roerende zaken kunnen in beslag worden genomen en verkocht.
  • Beslag op onroerende zaken: de deurwaarder kan beslag leggen op de onroerende zaken van uw debiteur, zoals huizen en appartementen. Het beslag op onroerende zaken wordt ingeschreven in het kadaster.

Wat kan uw debiteur doen tegen beslaglegging?

Uw debiteur kan op verschillende manieren in verzet gaan tegen beslaglegging. Hij of zij kan bijvoorbeeld:

  • Betalen: wanneer uw debiteur zijn of haar vordering betaalt, wordt het beslag opgeheven.
  • Opheffing van beslag vorderen: uw debiteur kan bij de rechter vorderen dat het beslag wordt opgeheven. Dit kan bijvoorbeeld als hij of zij kan aantonen dat de vordering onterecht is of dat er al voldoende beslag is gelegd om de vordering te voldoen.

Ingrijpende gevolgen

Beslaglegging is een krachtig middel om een openstaande vordering te incasseren. Echter, het is belangrijk om te beseffen dat beslaglegging ook ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw debiteur. In de praktijk adviseren wij bij de incasso van hoge vorderingen – meer dan € 25.000 – in de regel beslaglegging. Door de beslaglegging is er vaak bij de andere partij een reden om alsnog te gaan betalen of om tot een schikking te komen. Ook is na het leggen van beslag in een vroeg stadium duidelijk of de andere partij genoeg geld heeft om de vordering te kunnen betalen.