Algemene voorwaarden opmaken

In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van u en uw klant vastgelegd.
Hierin kan worden vastgelegd:

  • Leveringsvoorwaarden
  • Betalingsvoorwaarden en incasso
  • Rente %
  • Eigendomsvoorbehoud
  • Aansprakelijkheid
  • Klachten

U heeft algemene voorwaarden, MAAR ……. zijn deze ook van toepassing?

In samenwerking met een advocatenkantoor worden uw algemene voorwaarden opgesteld.
Dit betekent, dat de Algemene Voorwaarden worden opgesteld, volledig gebaseerd op uw situatie en de huidige wet- en regelgeving.

Algemene voorwaarden scheppen duidelijkheid voor beide partijen en kunnen u geld besparen.
U moet daarbij denken aan het eigendomsvoorbehoud bij een faillissement of het procederen tegen een debiteur die 150 kilometer van u vandaan gevestigd is.